Poziv na dostavu ponude usluga prijevoza obroka 2021

0 0cf2befc-bd80-4538-8585-0e7904b1a4ed

Poštovani, preuzmite dokumete poziva na dostavu ponude usluga prijevoza obroka 2021:

  1. Poziv na dostavu ponude usluga prijevoza obroka 2021
  2. Ponudbeni list usluga troškova prijevoza hrane
  3. Troškovnik usluga prijevoza hrane