ODLUKA O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV GRADAC 2023.

Odluka o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Gradac prosinac 2023.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA 2023.

Odluka o izmjeni statuta DV Gradac prosinac 2023.

Godišnji izvještaj za 2023.

Godišnji izvještaj za 2023.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan-nabave-za-2024 )

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 12/2023

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 02/2024.

Bilješke uz financijski izvještaj veljača 2024.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnje izvješće 02/2024.