Nove internet stranice DV Gradac

Dragi roditelji, objavili smo naše nove internet stranice! Nadamo se da Vam se dopadaju!

Vrtić Gradac

Vrtić Gradac je idealno mjesto za rast i razvoj vaše djece! Više o nama pročitajte ovdje: DV Gradac.

Dječji vrtić “GRADAC”

Dječji vrtić gradac je moderna ustanova sa stručnim kadrom, to je mjesto gdje će Vašoj djeci biti lijepo, a Vi ćete se osjećati sigurni što su vam djeca kod nekoga u koga imate povjerenja.

Upis djeteta u vrtić

Djeca se upisuju u vrtić putem prijavnice; molimo roditelje da pročitaju naš kurikulum kurikulum i kućni red te pročitaju obavijest za roditelje. Svi dokumenti su dostupini na stranici s dokumentima.

Odgojno obrazovni rad

Unapređenje i oblikovanje poticajnog materijalnog, socijalnog i vremenskog okruženja prostora skupine te oblikovanje novih zajedničkih prostora u funkciji igre i učenja djece. Primjena suvremenih procesa učenja i proširenje istih na nivou cijele ustanove. prostor soba strukturirati i mijenjati tijekom godine na način da je transparentan i omogućuje različite oblike grupiranja djece, druženja, osamljivanje, različite interakcije i komunikacije obogaćivanje centara kvantitetom i kvalitetom materijala planiranim i izrađenim u suradnji s djecom stvaranje suradničkog ozračja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje partnerskih odnosa […]

Predškolski odgoj

Vrtićki kurikulum je razrađen po odgojno-obrazovnim programima. Bitni zadaci odgojno-obrazovnog rada proizlaze iz evaluacije rada prethodne pedagoške godine. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece polaze od stvarnih potreba djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti, koja se nalazi u stalnoj interakciji s fizičkim i društvenim okruženjem, što čini bitan faktor djetetovog vlastitog razvoja. U funkcionalnom smislu cjelovitih programa, koji ima za cilj poticanje i razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta (tjelesnih, umnih, osjećajnih i društvenih), razvijamo i pojedinačne specijalizirane, komplementarne, interesne […]