Dnevni ritam za 6 satni program

Dnevni ritam za 6 satni program 7:00 – 8:00 – dolazak djece u vrtić i slobodna igra 8:00 – 10:00 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima 10:00 – 10:30 – higijena priprema za doručak doručak 10:30 – 11:30 – individualne aktivnosti 11:30 – 12:00 – voćni međuobrok 12:00 – 13:00 – mirne igre po slobodnom izboru i odlazak kućama

Dnevni ritam 10 satnog programa

Dnevni ritam 10 satnog programa Jedan dan boravka djece u vrtiću bi izgledao kako slijedi : 7:00 – 8:oo – dolazak djece u vrtić i slobodna igra; 8:00 – 8:30 – higijena , priprema za doručak , doručak; 8:30 – 10:30 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija , materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima; 10:30 – 11:00 – voćni međuobrok; 11:00 – 12:00 – individualne aktivnosti; 12:00 – 12:30 – higijena , […]