NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Gradac objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. odgojitelj /ica – 2 izvršitelja/ice, rad na određeno vrijeme ( puno radno vrijeme ), 2. domaćica / spremačica – 1 izvršitelj/ica, rad na određeno vrijeme ( pola radnog vremena ) natječaj-DV-Gradac-2 odgojiteljice , 0,5 domaćice

Sastav Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gradac 11/2021.

Dana 10.11.2021.g.  konstituirano  je  Upravno vijeće  Dječjeg  vrtića ˝Gradac˝ u  sastavu: 1. Anita Lasić , – predsjednica UV-a (Općina Gradac); 2. Marija Lozina – potpredsjednica UV-a (Općina Gradac); 3. Mija Knezović – član UV-a (Općina Gradac); 4. Zrinka Kostanić – član UV-a (predstavnik odgojitelja); 5. Jelena Mateljak – član UV-a (predstavnik roditelja);