Obavijest o izboru kandidata po natječaju za prijem u radni odnos – kuhar 01/2024.

Obavijest o izboru kandidata – kuhar 01/2024

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića “Gradac” 01/2024.

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga DV Gradac 01/2024.

RJEŠENJE O UPISU – NAKNADNI UPISI siječanj 2024.

Rješenje o naknadnom upisu 01/2024.

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NAKNADNE UPISE U DJEČJI VRTIĆ „GRADAC” 01/2024.

Naknadni upisi 01/2024