Poštovani roditelji/skrbnici,

za upise u 2023./2024. godini, u želji da Vam olakšamo i osiguramo jednostavniji upis djece u dječji vrtić, omogućili smo Vam uslugu e-Upisi u Dječji vrtić „Gradac”, PO Mali Princ Drvenik.

Usluga e-Upisi namijenjena je isključivo za djecu koja se prvi put upisuju.

Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik podnosi u periodu od 15. do 23. lipnja 2023. godine. Roditelji prijavu mogu izvršiti putem sustava e-Građani (dostupnog na poveznici https://gov.hr.) Za pristup, potrebno je izabrati u katalogu usluga opciju „Odgoj i obrazovanje”, a zatim „e-Upisi u odgojno obrazovne ustanove”. Nakon prijave odabiru modul upisa u dječje vrtiće. Upute za korištenje sustava e-Upisi možete pronaći u obliku pdf dokumenta na kraju ove obavijesti.

Za roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć i podršku pri podnošenju zahtjeva, mogu se obratiti stručnom timu dječjeg vrtića tijekom radnog vremena putem telefona, e-pošte ili najavljenim dolaskom.

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji (2) (1)

Poštovani, preuzmite dokumente najtečaja za domaćicu te za djecu s teškoćama:

Poštovani, preuzmite tekst natječaja za prijam u radni odnos za Domaćicu u Drveniku i Gradcu:

 

Poštovani roditelji/skrbnici, u želji da Vam olakšamo i osiguramo jednostavniji upis djece u dječji vrtić, omogućili smo Vam uslugu e-Upisi u Dječji vrtić „Gradac”, PO Mali Princ Drvenik.

Usluga e-Upisi namijenjena je isključivo za djecu koja se prvi put upisuju.

Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik podnosi u periodu od 16. do 21. srpnja 2022. godine isključivo putem elektroničke prijave (www.e-upisi.hr). Upute za korištenje sustava e-Upisi možete pronaći u obliku pdf dokumenta na kraju ove obavijesti.

Za roditelje/skrbnike koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima ili im je potrebna pomoć i podršku pri podnošenju zahtjeva, mogu se obratiti stručnom timu dječjeg vrtića tijekom radnog vremena putem telefona, e-pošte ili najavljenim dolaskom.

Upute: Upisi u djecje vrtice korisnicke upute za roditelje

Poštovani, preuzmite dokument: Natječaj vrtić (odgojitelj).

tra
29
0

Upisi 2022-2023

Poštovani, preuzmite prijavnicu za upise 2022-2023:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Gradac objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos

1. odgojitelj /ica – 2 izvršitelja/ice, rad na određeno vrijeme ( puno radno vrijeme ),
2. domaćica / spremačica – 1 izvršitelj/ica, rad na određeno vrijeme ( pola radnog vremena )

natječaj-DV-Gradac-2 odgojiteljice , 0,5 domaćice

Dana 10.11.2021.g.  konstituirano  je  Upravno vijeće  Dječjeg  vrtića ˝Gradac˝ u  sastavu:

1. Anita Lasić , – predsjednica UV-a (Općina Gradac);

2. Marija Lozina – potpredsjednica UV-a (Općina Gradac);

3. Mija Knezović – član UV-a (Općina Gradac);

4. Zrinka Kostanić – član UV-a (predstavnik odgojitelja);

5. Jelena Mateljak – član UV-a (predstavnik roditelja);

Poštovani, preuzmite tekst natječaja za 3 odgojiteljice i 2 domaćice:

Natjecaj DV Gradac 3 odgojiteljice i 2 domaćice