Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Poštovani, preuzmite Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu