Program predškole

OBAVIJEST RODITELJIMA (koji nisu korisnici redovitog 6-osatnog i 10-osatnog programa ) U pedagoškoj godini 2018./19. u program predškole uključuju se sva djeca koja su do 01.09.2018.g. navršila 5,5 godina , odnosno koja će do 31.03.2019.g. navršiti 6 godina ( školski obveznici ). Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97 , 107/07 , 94/13 ) , Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 , 90/10 ) , Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj […]