Novouređeni prostori!

Dragi roditelji, naš vrtić ima nekoliko novih / potpuno renoviranih prostorija koje smo finacirali iz EU fondova! Nadamo se da Vam se dopadaju!

Posebni programi za DV Drvenik

Dragi roditelji, pripremili smo posebne aktivnosi i programe u DV Drvenik! DV Drvenik – raspored – posebni programi 2018-19

Posebni programi za DV Gradac

Dragi roditelji, pripremili smo posebne aktivnosi i programe u DV Gradac! DV Gradac – raspored – posebni programi 2018-19

Dnevni ritam 10 satnog programa

Dnevni ritam 10 satnog programa Jedan dan boravka djece u vrtiću bi izgledao kako slijedi : 7:00 – 8:oo – dolazak djece u vrtić i slobodna igra; 8:00 – 8:30 – higijena , priprema za doručak , doručak; 8:30 – 10:30 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija , materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima; 10:30 – 11:00 – voćni međuobrok; 11:00 – 12:00 – individualne aktivnosti; 12:00 – 12:30 – higijena , […]