Dnevni ritam za 6 satni program

0

Dnevni ritam za 6 satni program

  • 7:00 – 8:00 – dolazak djece u vrtić i slobodna igra
  • 8:00 – 10:00 – usmjerene aktivnosti u cilju razvijanja različitih kompetencija materijali će biti raspoređeni po centrima da ih djeca biraju prema interesima
  • 10:00 – 10:30 – higijena priprema za doručak doručak
  • 10:30 – 11:30 – individualne aktivnosti
  • 11:30 – 12:00 – voćni međuobrok
  • 12:00 – 13:00 – mirne igre po slobodnom izboru i odlazak kućama