Poziv na dostavu ponude usluga pripremanja obroka 2021

0

Poštovani, preuzmite dokumente poziva na dostavu ponude usluga pripremanja obroka 2021: