img_0025

Štovani roditelji, Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj 23.10.2017.g. i Upravno
vijeće DV Gradac na sjednici od 06.11.2017.g. donijelo je Odluku o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga DV Gradac kako slijedi:

 • Cijena upisnine : 180,00 kn,
 • Redoviti program : 360,00 kn,

Mjesečno sudjelovanje roditelja – korisnika usluga s prebivalištem na području Općine
Gradac smanjuje se kako slijedi:

 • Roditelj – korisnik usluga vrtića koji je korisnik stalne novčane pomoći na
  temelju rješenja Centra za socijalnu skrb , oslobađa se u potpunosti obaveze
  plaćanja usluge vrtića;
 • Roditelju – korisniku usluga vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga
  smanjuje se za 2. dijete za 30% , za 3. dijete 60% , a za 4. i svako slijedeće
  dijete – 100% , pod uvjetom da su djeca u isto vrijeme upisana u vrtić i da su
  članovi istog kućanstva;
 • Roditelju – korisniku usluga vrtića ukoliko ima status hrvatskog branitelja ili je
  član DVD Gradac ili DVD Drvenik mjesečna cijena usluge se smanjuje za 20%;
 • Za dane kada dijete odsustvuje iz vrtića zbog bolesti , o čemu roditelj-korisnik
  usluga dostavlja liječničku potvrdu , iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj
  cijeni usluga vrtića smanjuje se do 50% ako dijete ne ide u vrtić preko 7 dana;
 • Za mjesece kada dijete boravi u vrtiću boravi do najviše 3 sata dnevno , zbog
  opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovom razvoju , iznos sudjelovanja u
  mjesečnoj cijeni usluga vrtića smanjuje se za 70%,
 • Za dijete koje ne pohađa vrtić , a nema opravdani razlog ( liječnička potvrda ,
  korištenje godišnjeg odmora roditelja ) plaća se puna mjesečna cijena
  programa.

Novi sastav Upravnog Vijeća DV gradac: sastav UV-a za 2017.

Poštovani, DV Gradac je objavio natječaj za odgajateljicu u vrtiću.

Natječaj DV Gradac odgajateljica

Poštovani korisnici, roditelji / staratelji, pozivamo Vas na sastanak 13.09.2017. u 13h.

POZIV roditeljski gradac – 13.09.2017.

U utorak 02.05.2017.g. započinju upisi u dječje vrtiće na području općine Gradac za novu pedagošku godinu : 2017./18. Prijavnice za upis možete dobiti svakoga dana od 07 – 13 h u prostorijama vrtića Drvenik – Gradac . Upisni rok traje do 19.05.2017.g. Rezultati upisa biti će oglašeni na svim dječjim vrtićima do 19.06.2017.g.

Rok žalbe na rezultate upisa je do 30.06. , a prigovori se šalju na adresu :
D.v. ˝Gradac ˝, Jadranska 107 a , 21330 Gradac ( Komisiji za upis djece ).

Novi korisnici vrtića prilažu :

 • rodni list djeteta ( preslika ),
 • preslika osobne iskaznice roditelja,
 • potvrdu obavljenog liječničkog pregleda ( potvrda da je dijete zdravo i da može boraviti u vrtiću ),
 • obrazac : Tjelesni i zdravstveni status djeteta.

Napomena : Nepotpune prijavnice neće se razmatrati.

Podnositeljima zahtjeva koji nisu podmirili uredno svoje obaveze prema Ustanovi uskratiti će se pravo upisa djeteta u narednu pedagošku godinu.

Dječji vrtić Gradac

Misija našeg vrtića je odgojiti samostalno, radoznalo, kreativno dijete koje je sposobno razumjeti i prihvatiti sebe i druge putem igre čiji dar i užitak nikad ne prestaje.

Za snove , tajne , igre .
Za nebeski svod prepun ptica u letu ,
Za zdravlje , radost , veselje , sreću i mir !
S osmjehom na licima ,
Toplinom u srcima ,
Ka ostvarenju svih snova !!!